Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Veikategorier

I Asker kommune har Viken fylkeskommune ansvaret for fylkesveier, og Statens vegvesen for E18.

Kart over veikategorier viser hvem som har ansvaret for vedlikehold på de ulike veiene i Asker.

Tegnforklaring

Tegnforklaring.jpg