Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Veikategorier

Asker kommune har ansvaret for de kommunale veiene og gang- og sykkelveiene. Statens vegvesen har ansvaret for fylkesveier samt E18.

Kart over veikategorier viser hvem som har ansvaret for vedlikehold på de ulike veiene i Asker.

Tegnforklaring

Tegnforklaring.jpg