Veikategorier

I Asker kommune har Viken fylkeskommune ansvaret for fylkesveier, og Statens vegvesen for E18.

Kartet nederst på siden viser hvem som har ansvaret for de ulike veitypene i Asker; stat, fylke eller kommune.

Tegnforklaring

Tegnforklaring av kart