Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Veikategorier

I Asker kommune har Viken fylkeskommune ansvaret for fylkesveier, og Statens vegvesen for E18.

Kart over veikategorier viser hvem som har ansvaret for vedlikehold på de ulike veiene i Asker.

Tegnforklaring

Tegnforklaring.jpg