Veikategorier

Asker kommune har ansvaret for de kommunale veiene og gang- og sykkelveiene. Statens vegvesen har ansvaret for fylkesveier samt E18.

Kart over veikategorier viser hvem som har ansvaret for vedlikehold på de ulike veiene i Asker. På grunn av kommunesammenslåingen er veikategorier ikke tilgjengelig i kartet enda. 

Tegnforklaring:

Tegnforklaring