Ved omsetning av en del eiendommer krever Tinglysningen at det legges ved en egenerklæring om konsesjonsfrihet i form av et skjema.

Før skjemaet sendes til Tinglysningen må det stemples og skrives under fra kommunens side. Dette gjøres på Servicetorget. Før kommunen kan signere/stemple må erverver/ny eier skrive under på skjemaet.

Eiendom med konsesjonsplikt

Skal du overta eiendom med konsesjonsplikt, ta kontakt med Servicetorget.