1. Innledning

Denne siden er ment som en veiledning til ansvarlige søkere, du kan lese sidene uavhengig av hverandre eller som en stegvis gjennomgang.

Fra nå av benyttes betegnelsen "vi" om byggesaksavdelingen. Dette er heller ikke ment som noen komplett veiledning der alle relevante krav er tatt med.

Verktøy i søknaden

Det meste av informasjonen ligger i kartløsningen  vår. Her finner du blant annet støykart, flomkart, boligområder, oversikt over tidligere dispensasjoner etc. 

Hovedfokuset fremover vil også være å legge ut informasjonen via kartet. Vi anbefaler derfor at du gjør deg kjent med denne løsningen hvis du operer mye i Asker.

Søknadspakken

Situasjonskart, flomkart, reguleringsbestemmelser etc. får du via søknadspakken. Situasjonskartet er det eneste dokumentet som viser vannledningene.