Hvem må varsles

Nabovarsel sendes ut uavhengig av om naboeiendommen er bebygget eller ikke. Dersom det er registrert flere eiere, skal alle varsles.

Sameie/seksjoner/fellesarealer varsles ved styret. Er det ikke valgt styre, må alle medeiere varsles. Kommunen kan kreve ytterligere varsling i spesielle tilfeller.

Vennlig hilsen oss på Servicetorget.