Søknadspakken er ment som et hjelpemiddel i byggesaken eller ved byggemeldinger for tiltak som ikke er søknadspliktige.

Pakken inneholder situasjonskart, kommunale bestemmelser, naboliste etc. Ved byggemelding sender du kun inn et målsatt situasjonskart.

Bestille pakken

Du bestiller via portalen for situasjonskart (Gratis).

Hvordan bestille pakken

 • Søk opp eiendommen din.
 • Trykk på "Bestill kart".
 • I fanen "Produkt" velger du "ByggsøknadspakkeAsker".
 • Skriv inn e-post adressen og bestill kartet, du skal få dette i løpet av få minutter.
 • For å bestille naboliste og plananalyse klikke du på lenken "Naboliste".

Dokumenter i pakken

Besøk gjerne siden hvordan søker du for mer informasjon om hvordan du skriver selve byggesøknaden. Pakken inneholder disse dokumentene:

 • Situasjonskartet viser vann- og avløpsledninger i grunnen, vær særlig oppmerksom på byggeavstanden til disse ledninger.
 • Bestemmelser som gjelder for eiendommen din
 • Nabolisten viser hvem som skal varsles i en byggesak
 • Temakartene vises kun der følgende problemstillinger er relevante:
  • Kulturminner, naturhensyn
  • Flom, skred og erosjon
  • Støy
 • Plananalyse viser de ulike arealtypene på eiendommen (Boligområder, vei, grøntareal etc.)

Bestille naboliste

Privatperson

Foretak

Innsending

Fornavn:

Etternavn: 

Adresse: 

Gårds-/Bruksnummer: 

Hva skal du bygge: 

E-post: 

Innsending

Firma: 

Gårds-/Bruksnummer: 

Hva skal du bygge: 

E-Post: