Du mottar mangelbrev hvis det er momenter som gjør at vi ikke kan gi et vedtak.

Svaret leveres i en samlet forsendelse til post@asker.kommune.no. Selv om det ser ut som irrelevant informasjon for deg, kan det være vi har sett noe du ikke har tenkt på. Er du uenig i mangelbrevet? Da må du finner argumentasjon som underbygger påstanden. 

Slik går du fram

I svaret går du punktvis gjennom manglene. Lag en overskrift for hver mangel og en kort redegjørelse under. Mangelbrevet bør følge denne malen:

Brann

Legger ved ansvarserklæring og gjennomføringsplan for brannprosjekteringen/-utføringen.

Sanitærabonnement

Søknaden om sanitærabonnementet er sendt av profesjonelle til kommunalteknikk og godkjent, se saksnummer "mitt saksnummer".

Manglende terrengsnitt

Har målsatt fasadetegningene slik at de viser største terrengendring, se vedlegg "navn på vedlegg".

Plantegningene

Har oppdatert plantegningene slik at de viser romfunksjon og -areal.