Kommuneplanen under arbeid

Kommuneplanen er under revidering, det kan komme endringer som påvirker definisjonene på denne siden. Sidene oppdateres når den nye kommuneplanen er vedtatt.

Skal du etablere en ny boenhet må du alltid benytte private foretak som kan søke på vegne av deg.

Hva er en boenhet?

Skal du etablere en separat boenhet i en eksisterende bolig kalles dette en "oppdeling av boenhet". Da må du benytte private aktører som kan søke på vegne av deg, din rolle er da å hente inn et firma som kan stå for søknaden.

Det er reguleringsplanen og kommuneplanen som begrenser hvor mange boenheter du kan ha på eiendommen. Begrensningen tar utgangspunkt i hovedfunksjonene (stue/soverom, kjøkken og bad).

Sekundærenheter

Vi deler sekundærenhetene inn i to kategorier; "sekundærleilighet" og "sekundærbolig". En sekundærbolig er en frittliggende bygning, mens en sekundærleilighet er en integrert del av eneboligen

Krav til sekundærenhet

Kommuneplanen stiller følgende krav til sekundærenheter:

  • Enheten kan  ikke være over 80 m2 bruksareal eller bebygd areal
  • Det må settes av 50 m2 uteareal til enheten
  • Enheten må ha en parkeringsplass på terreng
  • Må ha alle hovedfunksjonene for bolig

Disse kravene er uavhengig av søknadsplikten, ansvarsforhold og gjennomgang/forbindelse til resten av boligen.

Sekundærbolig

I motsetning til etableringen av en sekundærleilighet vil sekundærboligen alltid tilfredsstille kravene til en oppdeling. Din rolle som tiltakshaver vil da være å hente inn et privat firma som kan stå for søknaden. 

Arealbegrensingen for sekundærboliger tar utgangspunkt i det totale arealet. Vi kan bruke garasje med sekundærenhet i overetasjen som eksempel. Her må du trekke i fra bruksarealet til garasjen (36 m2 garasje og 44 m2 sekundærbolig blir samlet 80 m2).

Sekundærleilighet

En sekundærleilighet oppstår når du etablerer alle hovedfunksjonene innenfor en avgrenset del av eneboligen din. Selv om det å etablere en sekundærleilighet i seg selv ikke er noe du må søke om, er det sjelden det ikke er forhold som utløser en søknad (forhold i reguleringsplanen, støy og uteareal, bruksendring, parkeringsløsning).

Hvis sekundærleiligheten tilfredsstiller alle kravene til en oppdeling må du kontakte private aktører som kan hjelpe deg med søknaden.Har du forbindelse til resten av boligen (trapp eller dør) er dette en endring du kan gjøre selv. 

Eksempel

I eksempelet under tar vi utgangspunkt i en vanlig bruksendring av kjelleren. Den første løsningen tas som en søknad om bruksendring, mens den andre er en oppdeling. Felles for de begge er at endringene fører til det vi kaller en "sekundærenhet", med de kravene dette utløser.

Eksempel på sekundærenhet

Original plantegning Bruksendring Oppdeling