Dette er en samling over de lokale og nasjonale unntakene du kan bruke i Asker

Du er ansvarlig for å bygge riktig og sørge for at det du bygger er innenfor bestemmelsene. Dette er uavhengig av om du må søke til oss eller ikke.

Slik går du fram

Husk at unntakene kun gjelder hvis eiendommen er bebygd og regulert til småhusbebyggelse.

Unntak i Asker

 • Konstruksjon for avfallshåndtering. Maks 5,0 m2, 2,0 meter høyt og 1 meter fra regulert vei/annen bygning (Kun for enebolig/tomannsbolig)
 • Varmepumpe, klimaanlegg og air condition. Maks en per enebolig og to for andre byggverk, må ikke være til sjenanse for nabo.
 • Handikap-rampe, maks 3,0 m2
 • Flyttbare lekeapparater 
 • Demonterbart basseng, maks 7 000 liter.
 • Utendørs badestamp/Jacuzzi, maks 5 000 liter
 • Frittliggende utepeis og utegrill. Maks 2,0 meter høyt og inntil 1,0 m2.
  • I tillegg en levegg inntil 1,5 meter og lengde på 2,0 meter
  • Minst tre meter fra nærmeste bygning
 • Takvindu i eneboliger, en per fasade
 • Nedgravd gasstank, oljetank og avfallsbrønn
  • Kan ikke føre til vesentlige grunn- eller terrengarbeider
 • Mobile innretninger i forbindelse med torgsalg, skal fjernes ved stengetid.
 • Flaggstang uten reklame plassert på bakken, maks én per eiendom og inntil 9,0 meter høy

Når du er ferdig

Selv om du ikke må søke, må du melde ifra om arbeidet. Du gjør dette ved å sende inn et målsatt situasjonskart med en kort beskrivelse av hva du har gjort.

Du sender inn meldingen til post@asker.kommune.no eller personlig til servicetorget.