Varsel om oppstart

Dette er planarbeid som er varslet igangsatt av kommunen eller en privat forslagsstiller. Det er mulighet for å gi innspill til planarbeidet. Klikk på den enkelte plan for mer informasjon. 

Høring av planforslag

Dette er planforslag som administrasjon eller bygningsrådet har vedtatt lagt ut  på offentlig ettersyn/høring. Du har mulighet til å gi innspill til planforslagene. (Klikk på den enkelte plan for mer informasjon.)

Nylig vedtatte planer

Dette er planer som er vedtatt av kommunestyret, og som det er klagefrist på. 

Planene under her tas bort når klagefristen er utløpt. Dersom det ikke ligger noe under her, så betyr det at det for tiden ikke er noen vedtatte planer som det er klagefrist på.

Annet pågående planarbeid

Se egen side med planer som er under arbeid, men som for tiden ikke ligger ute på høring.

Overordnede planer og strategier

Se egen side med oversikt over overordnede planer og strategier