Gårds- og bruksnummer: 79/87, 79/119, 79/120, 79/650, 79/703 OG 79/707

Kommunens saksnummer: 17/853

Oppdragsgiver:  Beliggenhet Holding AS

Forslagsstiller: Boxs Arkitektstudio AS

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 28.07.2017. 

Frist for merknader er 15.08.2017.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.