• Gårds- og bruksnummer: 69/45 og 69/51 med flere
  • Kommunens saksnummer: 15/51  (tidligere saksnummer 12/104377)
  • Oppdragsgiver: Bjarne og Ivar Bakkene
  • Forslagsstiller: Trysilhus Areal AS

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 3.6.2013. Frist for innspill: 6.7.2013

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene.