• Gårds- og bruksnummer: 61/8 
  • Kommunens saksnummer: 15/87 (tidligere saksnummer 12/104446)
  • Oppdragsgiver: Foliefabrikken AS 
  • Forslagsstiller: ARCHUS arkitekter as 

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 3.11.2014.

Frist for innspill 30.11.2014

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene.