• Gårds- og bruksnummer: 39/287
  • Kommunens saksnummer: 10/5249
  • Oppdragsgiver: VT Utvikling AS
  • Forslagsstiller: Halvorsen & Reine AS

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 12.11.2012. Frist for innspill: 02.01.2013

Varslingsbrev

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene.