Gårds- og bruksnummer: 49/62

Kommunens saksnummer: 16/3432

Forslagsstiller: Boxs Arkitektstudio

Oppdragsgiver:  Stig E. Skoglund

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat.  Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 09.01.2017.

Frist for merknader er 05.02.2017.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.