Forhåndskonferanse eller annen hjelp?

For spørsmål om innsendelse av søknad og dokumentasjonskrav, kan det være vel så raskt å se på våre veiledninger eller hjelpeside for å sende inn søknad.

Du kan også kontakte servicetorget for hjelp med å orientere deg i prosessen med byggesøknad.

For noe større eller omfattende byggesaker kan en forhåndskonferanse være hensiktsmessig. En forhåndskonferanse er et møte mellom kommunen og deg, og krever forberedelser fra deg. Formålet med møtet er å avklare innholdet i kommunale planer og andre krav som er relevante for byggeplanene. Ved bruk av bestillingsskjemaet, er det viktig å ha klar vedlegg som er nødvendig for møtet (tegninger, beskrivelser og lignende), siden dette er nødvendig for at møtet skal være til hjelp for begge partert.

Typiske spørsmål kan være:

  • Uklare reguleringsbestemmelser
  • Behov for dispensasjon
  • Krav om ansvarlige foretak
  • Krav om uavhengig kontroll
  • Uttalelse fra andre myndigheter

Det kan avtales reduksjon av byggesaksgebyret i medhold av gebyrregulativets § 1.6

  1. Rabatt for energiløsninger utover TEK 10. Dette kan gi 10 - 35 % reduksjon og avtales i forhåndskonferansen.
  2. Det kan gis 50 % reduksjon for prosjekter som gjennomføres innenfor FutureBuilt kvalitetskriterier.

Forhåndskonferanse er ikke ordinær saksbehandling

Forhåndskonferansen må ikke forveksles med saksbehandling. Det vil ikke bli tatt beslutninger som er bindende for saken videre. Kommunen kan eksempelvis ikke ta en beslutning på om dispensasjon kan gis, bare gi opplysning om eventuelle dispensasjoner som er nødvendig for det aktuelle tiltaket og hvilke regler som gjelder for dispensasjon.

Referat

Det skal føres et kort referat fra forhåndskonferansen. Referatet skal dokumentere de forutsetninger som er lagt til grunn i møtet og danner grunnlag for videre behandling i saken. Vanligvis skal referatet godkjennes av begge parter og signeres i møtet, men vil noen ganger bli sendt i posten hvis det er forhold som må avklares etter møtet.

Bestill forhåndskonferanse

Send inn bestilling av forhåndskonferanse via elektronisk skjema.