Følgende kan søke om selv

Du kan stå ansvarlig og søke kommunen om enkle brygger for ilandstigning på egen eiendom.

Bryggens utforming og størrelse skal følge kommuneplanens bestemmelser for brygger pkt.9.2.

Du er selv ansvarlig for at tiltaket følger gjeldende krav etter plan- og bygningsloven.

Se gebyrer for byggesaker og hvordan du skal søke.

Følgende krever søknad fra kvalifisert foretak

Skal du ha større brygge enn dette, må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen. Brygge kan tillates der reguleringsplanen åpner for dette, alternativt må det søkes dispensasjon.