Følgende kan du gjøre uten søknad:

  • Etterisolering av bygg og utskifting av gamle vinduer
  • Installering/oppføring av luft til luft varmepumper i eneboliger og tomannsboliger
  • Installering/oppføring av solvarmeanlegg og solceller er ikke søknadspliktig når anlegget ikke fører til at bygningens karakter endres. Hvor grensen går for søknadsplikt må vurderes i hvert enkelt tilfelle, så send gjerne planene dine til kommunen for vurdering av om det er søknadspliktig.

Ved etablering av brønner for geovarme/jordvarme/bergvarme, må tiltakshaver forsikre seg om at tiltaket ikke kommer i konflikt med annen infrastruktur. Etablering av slike brønner skal meldes til Norges Geografiske Undersøkelse (NGU).

Husk at hvis boligen din er verneverdig e.l., så gjelder det egne regler.

Følgende må du søke kommunen om:

Skal du gjøre andre enøk-tiltak enn det som nevnes ovenfor, må du søke kommunen.

Det kommer an på omfanget om du kan stå ansvarlig for tiltaket selv, eller om det kreves at et kvalifisert/profesjonelt foretak står ansvarlig.

Se gebyrer for byggesaker og hvordan du skal søke.