Følgende kan du gjøre uten søknad

Som regel behøver du ikke søke om følgende:

  • Utskifting av vinduer/dører med nye av tilsvarende utforming
  • Oppussing/Vedlikehold
  • Innsetting/fjerning av mindre kjellervindu
  • Innsetting/fjerning av lufteventiler

Utover dette må det vurderes i hvert enkelt tilfelle om fasadeendringen er søknadspliktig eller ikke. Dersom du er i tvil, ta kontakt med kommunen. Det er bedre å sjekke, enn å risikere at du oppfører noe som er søknadspliktig og som det viser seg ikke kan godkjennes.

Du er ansvarlig for at bygningen utformes i tråd med alt regelverk. Du finner mer informasjon om dette på informasjonssiden for tiltak som ikke krever søknad.

Se gebyrer for byggesaker og hvordan du skal søke.

Følgende krever søknad fra kvalifisert foretak

Skal du gjøre en mer omfattende fasadeendring enn det som nevnes ovenfor så må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.