Gjerde eller innhegning er enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel stakittgjerder, flettverksgjerder og lignende. Åpne deler må utgjøre minst 50 % av konstruksjonen.

Tyngre konstruksjoner som støyskjermer og frittstående murer faller utenfor definisjonen for gjerde/innhegning.

Se gebyrer for byggesaker og hvordan du skal søke.

Følgende kan  gjøres uten søknad

  • Gjerde mot nabo. Der ikke annet er bestemt i den enkelte plan, skal gjerdet ikke være høyere enn 1,2m. Gjerde utformes med åpent rekkverk og må ikke komme i konflikt med frisikt/frisiktsoner.
  • Gjerde mot vei med høyde inntil 1,2 meter forutsatt at reguleringsplanen ikke har bestemmelser imot dette. Mange planer har egne bestemmelser om gjerder, så man må sjekke bestemmelsene før man setter i gang. Gjerde utformes med åpent rekkverk og må ikke komme i konflikt med frisikt/frisiktsoner.

Merk at reglene for gjerdehøyde i henhold til bestemmelsene (pkt. 17) til kommuneplanen for Asker kommune er strengere enn byggesaksforskriften.

Følgende krever søknad fra kvalifisert foretak

Skal du ha en mer omfattende konstruksjon, må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.