I utgangspunktet er det slik at det du må søke om å bygge, det må du også søke om for å få rive.

Samme prinsippet gjelder for om du kan søke kommunen selv eller må få kvalifisert foretak til å gjøre jobben.

Skal du f.eks. rive en garasje på over 70 m2, så krever det ansvarlig foretak for å omsøke bygging og da krever det også ansvarlig foretak for å rive.

Se gebyrer for byggesaker og hvordan du skal søke.

Følgende små tiltak behøver du ikke søke om

Skal du rive et lite tiltak, som f.eks. et uthus på mindre enn 50 m2, så kan det være du ikke behøver å søke kommunen. Sjekk om tiltaket ditt er nevnt i byggesaksforskriften § 4-1. Finner du tiltaket ditt i denne listen, så behøver du ikke søke kommunen om å rive det.

Følgende mindre tiltak kan du stå ansvarlig for selv

Skal du rive et litt større tiltak, som f.eks. en garasje, større uthus e.l., så må du søke kommunen. Sjekk om tiltaket ditt står i byggesaksforskriften § 3-1. Finner du tiltaket ditt i denne listen, så  kan du søke kommunen om riving av det selv.

Større tiltak krever kvalifisert foretak

Skal du rive et bygg som er større enn det som er nevnt ovenfor, så må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.

Dokumenter som må vedlegges søknad om riving

  • Søknadsskjema (Elektronisk via ByggSøk eller papirblankett)
  • Gjenpart av nabovarsel
  • Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer
  • Erklæring om at du har varslet de som har pengeheftelser på eiendommen
  • Eventuelt søknad om dispensasjon
  • Målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak), altså tiltaket du skal rive inntegnet på kartet du fikk fra kommunen (slik at kommunen vet hvilket bygg som skal fjernes fra kartet)