Sandstrand krever søknad fra kvalifisert foretak

Det betyr at du må ta kontakt med et profesjonelt foretak som kan stå ansvarlig for søknad til kommunen og for gjennomføring.

Etablering av sandstrand vil ofte berøre både den tørre stranden og sjøen. Arbeid med terrenget vil rammes av byggeforbudet langs sjøen. Heving av bunnivået vil berøres av havneloven.

Vedlikehold krever også søknad fra kvalifisert foretak

Hvis tidligere pålagt sand er vasket bort, vil utlegging av ny sand være å betrakte som nytt terrenginngrep som også er søknadspliktig.

Spesielt om vedlegg til søknaden

Ved søknaden må det vedlegges
  • Situasjonskart som viser hvilke deler av stranden som blir tildekket.
  • Snitt som viser mengde og dybder - eller på annet vis opplyser om sanddybde ved normal vannstand.

Se gebyrer for byggesaker og hvordan du skal søke.