Skilt/reklame krever i utgangspunktet søknad fra kvalifisert foretak

Dette betyr at du må ta kontakt med et kvalifisert og profesjonelt foretak, som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.

Du kan søke selv for mindre skilt under 6,5 m2 montert på vegg, og som ikke kan utgjøre fare for personsikkerhet (for eksempel ved potensielt kunne falle ned på fortau og lignende).

Se gebyrer for byggesaker og hvordan du skal søke.

Det tillates i utgangspunktet bare ett skilt pr. virksomhet. Flere skilt kan godkjennes ved behandling av en samlet skiltplan eller der virksomheten disponerer flere innganger.

Estetikk og tilpasning

Skilt og reklame må tilpasses bygningens arkitektur og områdets egenart.

Ved oppføring av nybygg bør tegningene vise hvordan skiltingen skal løses.

Oppsetting av skilt etter at bygget er ferdig, er likevel mest aktuelt. Kravet til bygningstilpasning kan da løses ved å bruke transparente løsninger, dvs. løse bokstaver, konturskårne logoer osv på fasadene. Slike løsninger vil sjelden dekke til fasadene og bygningstekniske detaljer. De vil derfor ikke virke ”forstyrrende” i forhold til fasaden på samme måte som skiltplater. Det kan da også aksepteres noe større format enn på tradisjonelle skilt.

Plateskilt plassert i naturlige nisjer i bygget kan også tilfredsstille kravene til bygningstilpasning.

Folie på vinduer kan som en hovedregel tillates i begrenset omfang, spesielt ved transparente løsninger.

Det er viktig å sikre gode tekniske løsninger, kvalitetsmessig og riktig materialbruk (dette vil i stor grad være avhengig av bygningens fasadematerial).

Størrelse og plassering

Dette følger av Asker kommunens vedtekter til plan- og bygningsloven:

Område Maks størrelse
Forretning 0,9 m2. Plassert på bygning. Tak- og løsfotreklame er ikke tillatt.
Industri 2,0 m2
Bolig 0,3 m2
Bensinstasjon Skiltbestemmelser, i tillegg kommer identifikasjonsmast på inntil
6,5 m og skiltflate på maksimum 5,0 m2