Hvem må varsles?

Nabovarsel må sendes ut uavhengig av om naboeiendommen er bebygget eller ikke. Dersom det er registrert flere eiere, og det ikke er et sameie må samtlige eiere/beboere varsles.

Sameie, seksjoner og fellesarealer

Sameie/seksjoner/fellesarealer varsles ved styret. Er det ikke valgt styre, må alle medeiere varsles. Kommunen kan kreve ytterligere varsling i spesielle tilfeller.

Dødsbo

Hvis personen du skal varsle er død, og skifte ikke er gjennomført, må du kontakte skifteretten for å finne ut av hvem som representerer dødsboet. Nabovarselet sendes til dødsboet.

Vennlig hilsen oss på Servicetorget.