Refusjon

5.1 Refusjonssaker etter plan- og bygningsloven

Grunnlaget for beregning av gebyret er godkjent regnskap etter plan- og bygningslovens § 18-9.

1. Gruppe I: Gebyrgrunnlag < 5,0 mill. kr.

3,5 % av godkjent regnskap (dvs. etter godkjent kostnadsoverslag) Minimumsgebyr: kr. 50.000,-

2. Gruppe II: Gebyrgrunnlag > 5 mill. kr.

Gruppe I + 1,0 % av godkjent regnskap over 5,0 mill.