Seksjonering

9.1 Oppdeling i eierseksjoner og reseksjonering
TiltakGebyr
Saksbehandlingsgebyr eksklusiv befaring 3 x rettsgebyret
Saksbehandlingsgebyr inklusiv befaring 5 x rettsgebyret
Blir seksjoneringsbegjæringen avslått, skal tinglysningsgebyret og halvparten av gebyret for seksjoneringen betales tilbake, jfr. eierseksjonslovens § 7 femte ledd.  

I tillegg kommer tinglysingsgebyr som tilsvarer 1,8 ganger rettsgebyret. (Rettsgebyret er per juni 2011 kr 860,-.)

9.2 Oppmålingsforretning for uteareal

Gebyr beregnes etter medgått tid (se pkt. 1.7). Minstegebyr er 5 M.

10 Annet

Gebyrer andre tiltak
TiltakGebyr
Samtykke til sletting av kommunale heftelser. Gebyr beregnes per heftelse. 2M