Vi anbefaler at kontakten skjer skriftlig, da er det lettere å gi tydelige svar på det du lurer på

Innledende spørsmål

Du kan sende inn spørsmål via e-post til post@asker.kommune.no eller komme ned på Servicetorget  mandager mellom 08 - 10. Skriv ned hva du skal gjøre og hvilke spørsmål du har. Vi har ikke anledning til å svare på spørsmål om kjøp/salg mellom privatpersoner.

Se på siden med ofte stilte spørsmål.

Avtale et møte

Hvis du ønsker et møte (forhåndskonferanse) må du vise til et spesifikt prosjekt, konkrete problemstillinger og legge ved:

  • Situasjonskart som viser plasseringen på det du skal gjøre
  • Tegninger som viser hva du skal bygge
  • Hva du lurer på

Er du usikker på en bestemmelse? Skriv ned hva du er usikker på og hvordan du tror den tolkes.

Reduksjon av gebyret

I forhåndskonferansen kan vi avtale en reduksjon av gebyret i byggesaken. Det kan gis reduksjon for:

  • energiløsninger som går utover den tekniske forskriften (10 - 35 % av gebyret) 
  • prosjekter i FutureBuilt (50 % reduksjon)

Du finner mer informasjon på nettsidene til FutureBuilt.