Vi anbefaler at kontakten skjer skriftlig, da er det lettere å gi tydelige svar på det du lurer på

Innledende spørsmål

Du kan sende inn spørsmål via skjemaet nederst eller besøke oss på Servicetorget  mandager mellom 08 - 10.

Se på siden med ofte stilte spørsmål.

Avtale et møte

Hvis du ønsker et møte (forhåndskonferanse) må du vise til et spesifikt prosjekt.

For å få et møte må du vise til noen spesifikke problemstillinger du ønsker å få svar på og legge ved:

  • Situasjonskart som viser plasseringen på det du skal gjøre
  • Tegninger som viser hva du skal bygge
  • Hva du lurer på

Du får kart og bestemmelser via søknadspakken.

I forhåndskonferansen kan vi avtale en reduksjon av gebyret i byggesaken. Det kan gis reduksjon for:

  • energiløsninger som går utover den tekniske forskriften (10 - 35 % av gebyret) 
  • prosjekter i FutureBuilt (50 % reduksjon)

Du finner mer informasjon på nettsidene til FutureBuilt.

Send inn spørsmål

Kontaktinformasjon