Byggesak

Rom og planløsning

Rom for varig opphold i boliger er stue (og lignende rom), kjøkken og soverom

Hoveddel omfatter (listen er ikke uttømmende):

  • oppholdsrom, soverom, kjøkken, kjølerom, entre, vindfang
  • bad, dusjrom, toalett, vaskerom, badstue, rom for svømmebasseng, trimrom
  • solenergirom som brukes som oppholdsrom også om vinteren, (isolert) (f.eks innglasset balkong, vinterhage e.l.
  • rom for kommunikasjon, inklusive trapp, mellom rom som er nevnt ovenfor

Les mer om hoveddel:

Grad av utnytting

Tilleggsdel omfatter (listen er ikke uttømmende):

  • boder, oppbevaringsrom, garasje
  • tekniske rom (ventilasjonsrom, fyrrom, heismaskinrom, søppelrom eller liknende)
  • solenergirom som ikke kan brukes som oppholdsrom om vinteren, (uisolert) (f.eks innglasset balkong, vinterhage e.l.)
  • balkonger, terrasser, portrom, arkader og andre åpne arealer
  • rom for kommunikasjon, inklusive trapp, mellom rom som er nevnt, og mellom disse rom og hoveddel

Les mer om hoveddel:

Grad av utnytting

Søknader

Se siden for byggesak, der finner du også ut om du må søke.

Du kan følge statusen på søknaden via arkivet vårt

Se en oversikt over tidligere søknader

Dette betyr ganske enkelt at vi ikke kan fatte et vedtak.

Send inn dokumentasjonen vi etterspør i en samlet forsendelse

Les mer om mangelbrev

Det betyr at vi kommer til å avslå søknaden, men vi har sett at du kan gjøre endringer slik at vi kan gi en godkjennelse.

Endringene du må gjøre innebærer ofte at du reduserer arealet/høyden slik at du kommer innefor bestemmelsene. 

Hvis du likevel velger å gå videre med søknaden (realitetsbehandling) gir vi et avslag du kan klage på.

Les mer om klage

Hvis vi avviser søknaden betyr det at du åpenbart ikke har de privatrettslige rettighetene i orden.

Dette kan være at du bygger over andre sine vannledninger, bygger på naboens eiendom uten samtykke (annen manns eiendom) eller at det finnes servitutter som begrenser utbyggingen på eiendommen din.

For å gå videre må du få orden på disse forholdene, vi har ikke lov å behandle søknader som åpenbart er i strid med slike rettigheter.

Les mer om privatrettslige rettigheter

Du kan når som helst søke om en endring, du må søke om endringen før ferdigattesten er gitt.

Du må levere nye tegninger som viser endringen og varsle naboene hvis endringene er søknadspliktige

Hvis det er en pågående byggesak eller du har et firma som søker må endringen gå via ansvarlig søker.

Brukstillatelse brukes unntaksvis når det gjenstår enkelte arbeider, og det ikke innebærer noen fare i ta i bruk bygget.

Ved søknad om brukstillatelse skal du ha identifisert samtlige gjenstående arbeider.
Listen over gjenstående arbeider legges ved søknaden.

Les mer om
Brukstillatelse og 
Ferdigattest.

Hvis huset nettopp er ferdigstilt er det ikke sikkert vi har mottatt en søknad om ferdigattest enda, da må du kontakte firmaet som er ansvarlig for søknaden.

Ferdigattest sendes inn til kommunen når alle byggearbeidene er ferdige.

Les mer om ferdigattest

Gebyrer for plan- og byggesaker finner du i gebyrregulativet

Les mer om kommunale avgifter

Les mer om nabovarsel og hva et nabovarsel skal inneholde

For avklaringer rundt hva som skal bygges må du kontakte firmaet/personen som sender ut nabovarselet (vi er ikke en part i saken enda).

Byggeavstanden for vann- og avløpsledninger er 3 meter (5 meter for hovedledninger).

Bygger du nærmere enn dette må du kontakte de som eier ledningene og få et samtykke fra samtlige eiere.

Les mer om vannledninger

Alle frister beregnes fra vi har nok informasjon til å fatte et vedtak (søknaden er komplett)

Forhåndskonferanser og forespørsler tar 2 uker

Byggesøknad tar 3 eller 12 uker

Delesak/seksjonering tar 12 uker og oppmålingsfortetting tar 16 uker

Sammenslåing tar 6 uker