Byggesak

Rom og planløsning

Rom for varig opphold i boliger er stue (og lignende rom), kjøkken og soverom

Hoveddel omfatter (listen er ikke uttømmende):

  • oppholdsrom, soverom, kjøkken, kjølerom, entre, vindfang
  • bad, dusjrom, toalett, vaskerom, badstue, rom for svømmebasseng, trimrom
  • solenergirom som brukes som oppholdsrom også om vinteren, (isolert) (for eksempel innglasset balkong, vinterhage eller lignende)
  • rom for kommunikasjon, inklusive trapp, mellom rom som er nevnt ovenfor

Les mer om hoveddel:

Grad av utnytting

Tilleggsdel omfatter (listen er ikke uttømmende):

  • boder, oppbevaringsrom, garasje
  • tekniske rom (ventilasjonsrom, fyrrom, heismaskinrom, søppelrom eller liknende)
  • solenergirom som ikke kan brukes som oppholdsrom om vinteren, (uisolert) (for eksempel innglasset balkong, vinterhage eller lignende)
  • balkonger, terrasser, portrom, arkader og andre åpne arealer
  • rom for kommunikasjon, inklusive trapp, mellom rom som er nevnt, og mellom disse rom og hoveddel

Les mer om hoveddel:

Grad av utnytting

Søknader

Byggeavstanden for vann- og avløpsledninger er 3 meter (5 meter for hovedledninger).

Bygger du nærmere enn dette må du kontakte de som eier ledningene og få et samtykke fra samtlige eiere.

Les mer om vannledninger

Du kan når som helst søke om en endring, du må søke om endringen før ferdigattesten er gitt.

Du må levere nye tegninger som viser endringen og varsle naboene hvis endringene er søknadspliktige

Hvis det er en pågående byggesak eller du har et firma som søker må endringen gå via ansvarlig søker.

Se siden for byggesak, der finner du også ut om du må søke.

Les mer om nabovarsel og hva et nabovarsel skal inneholde

For avklaringer rundt hva som skal bygges må du kontakte firmaet/personen som sender ut nabovarselet (vi er ikke en part i saken enda).

Gebyrer for plan- og byggesaker finner du i gebyrregulativet

Les mer om kommunale avgifter

Du kan følge statusen på søknaden via arkivet vårt

Se en oversikt over tidligere søknader

Alle frister beregnes fra vi har nok informasjon til å fatte et vedtak (søknaden er komplett).

Forhåndskonferanser og forespørsler tar 2 uker

Byggesøknad tar 3 eller 12 uker

Delesak/seksjonering tar 12 uker og oppmålingsforretning tar 16 uker

Sammenslåing tar 6 uker