Deling og seksjonering

Ved en deling oppretter du en ny eiendom med egen adresse (gårds-/bruksnummer).

Deling i tråd med reguleringen

Dette betyr ganske enkelt at forholdene rundt uteareal, parkering, adkomst osv. ble avklart samtidig med reguleringsplanen.

Kan du dele eiendommen vises dette som en sammenhengende sort strek i reguleringskartet.

Deling utover reguleringen

Hvis reguleringsplanen ikke angir noen delelinje må du søke om en reguleringsendring. Vi kan ikke garantere at du får gjennomført slike delinger.

Vi anbefaler alltid at dere utarbeider et skisseprosjekt og ber om en forhåndskonferanse.

Les mer om deling

Nei, du kan ikke dele selv. Din rolle er å kontakte private aktører som søker på vegne av deg.

Les mer om deling

Les mer om nabovarsel og hva et nabovarsel skal inneholde

For avklaringer rundt hva som skal bygges må du kontakte firmaet/personen som sender ut nabovarselet (vi er ikke en part i saken enda).

En seksjonering er oppdeling av en bygning i flere eierseksjoner. Da har du råderett over seksjonen din, men utnyttelse og andre arealkrav er felles for hele eiendommen.

Les mer om seksjonering

Du kan søke om seksjonering selv, vi forutsetter da at alle andre forhold er på plass.

Hvis du samtidig må stenge av en trapp, dør eller lignede for å skille enhetene, må du kontakte private aktører som kan sende inn en byggesøknad før du seksjonerer.

Les mer om seksjonering

Du kan følge statusen på søknaden via arkivet vårt

Se en oversikt over tidligere søknader

Alle frister beregnes fra vi har nok informasjon til å fatte et vedtak (søknaden er komplett).

Forhåndskonferanser og forespørsler tar 2 uker

Byggesøknad tar 3 eller 12 uker

Delesak/seksjonering tar 12 uker og oppmålingsforretning tar 16 uker

Sammenslåing tar 6 uker