Regulering

Du kan ikke endre en reguleringsplan selv, dette må gjøres via et privat foretak som søker på vegne av deg.

Les mer om endring av reguleringsplan

En reguleringsplan inneholder kart og bestemmelser som gjelder for eiendommen din.

Du får kart og bestemmelser for gjelder for deg via søknadspakken vår.

En oversikt over pågående reguleringsplaner finner du på hjemmesiden vår.

Gebyrer for plan- og byggesaker finner du i gebyrregulativet

Les mer om kommunale avgifter

Les mer om nabovarsel og hva et nabovarsel skal inneholde

For avklaringer rundt hva som skal bygges må du kontakte firmaet/personen som sender ut nabovarselet (vi er ikke en part i saken enda).

Alle frister beregnes fra vi har nok informasjon til å fatte et vedtak (søknaden er komplett).

Forhåndskonferanser og forespørsler tar 2 uker

Byggesøknad tar 3 eller 12 uker

Delesak/seksjonering tar 12 uker og oppmålingsforretning tar 16 uker

Sammenslåing tar 6 uker

Du kan følge statusen på søknaden via arkivet vårt

Se en oversikt over tidligere søknader