Vil du bidra og påvirke i Asker?

Vi vil at det skal være lett å delta, forstå hva som skjer og si sin mening i Asker. Les her om noen forskjellige måter du kan påvirke lokalsamfunnet ditt.

Stem ved valg

Å stemme er noe av det enkleste og viktigste du kan gjøre som innbygger for å påvirke samfunnet og lokalmiljøet ditt. I Norge har vi både stortings- og sametingsvalg og lokalvalg. Høsten 2023 er det lokalvalg, og da kan du stemme på hvilke parti og representanter som skal sitte i kommunens øverste organ, kommunestyret. De som er valgt inn i kommunestyret og andre politiske råd og utvalg representerer innbyggerne.

Her kan du lese alt om politikk og valg i Asker

Delta i eller påvirk politikken

For at vi sammen skal lage et godt samfunn er det viktig at innbygger engasjerer seg og deltar i politikken. Det er mange måter å delta på:

 

Bli med i innbyggerpanelet

Vil du si din mening om lokalsamfunnet og bidra til kommunens utvikling? Bli med i Asker kommune sitt digitale innbyggerpanel! Her kan du delta i digitale spørreundersøkelser om lokalsamfunnet. Du kan også melde deg på fysiske samlinger om det som interesserer deg. 

 

Gi innspill til arealplaner for utvikling av Asker

En reguleringsplan er en oversikt over hva et område kan brukes til. Planen kan inneholde svar på mange spørsmål: Skal det bygges boliger, skole, fotballbane eller butikker? Hvor høye skal husene være, hvor bred skal veien bli og hvordan tar vi best vare på turstien?

Du kan komme med innspill og påvirke en reguleringsprosess to ganger før den er endelig vedtatt av de folkevalgte. Vil du lære mer om prosessen til en arealplan, og hvordan og når du kan medvirke? Les mer om det på arealplan sine sider.

Vil du se hvilke arealplaner som er på høring? Les mer om det på vår høringsside

Brenner du for en sak eller har en ide for Asker?
  • Ta kontakt med en folkevalgt
  • Snakk med ordføreren i Lene-timen
  • Samle underskrifter på Minsak.no. På denne siden kan du foreslå saker eller skrive under på saker du mener vil gjøre din kommune eller fylkeskommune bedre.
  • Søk midler og sett ideen ut i livet. Les om hvordan du kan søke om penger
Bidra innenfor idrett, kultur eller annet frivillig arbeid

Bli med i en forening, lag eller organisasjon

Det finnes mange felleskap, klubber, lag og organisasjoner i Asker innenfor idrett, livssyn, musikk og kultur som trenger nye aktive deltagere. Se oversikt over foreninger, lag og organisasjoner og ta kontakt.

Har du lyst til å starte en fritidsaktivitet, en klubb, et tilbud eller lignende for flere i Asker? Ta kontakt med et innbyggertorg.

Søk om støtte til kultur, idrett og frivillighet

Her kan du se en liste over tilskuddsordninger, priser, stipender, legater til kultur, idrett og frivillighet

Sjekk ut hvaskjeriasker.no og frivillig.no

Hva skjer i Asker er en kalender som viser arrangementer, aktiviteter, kurs, opplevelser, attraksjoner, turforslag og organiserte fritidsaktiviteter for store og små. Her kan privatpersoner, næringsliv og organisasjoner legge ut aktiviteter i Asker kommune. 

Frivillig.no er en nasjonal oppslagstavle der frivillige organisasjoner, frivilligsentraler, menigheter og kulturfestivaler kan legge ut oppdrag de ønsker seg nye frivillige til.

Følg med på det som skjer i Asker

Les om aktiviteter og opplevelser i kalenderen: "Hva skjer i Asker" 

Kommunens dokumenter er offentlige, hvis det ikke er taushetsbelagt eller unntatt offentlighet. Kommunens postliste er en oversikt over alle dokumenter sendt til og fra kommunen. Her kan du søke i postlisten i Asker kommune.

Du kan se opptak av politiske møter i formannskapet og kommunestyret, eller lese dokumenter fra politiske råd og utvalg. Har du en sak som du vet har blitt politisk behandlet så kan du søke og lese mer om den her.  

Hold deg oppdatert i lokalaviser og følg med i mediene.  

Følg Asker kommune på disse sosiale mediene:

Kom innom et innbyggertorg i ditt nærmiljø

I Asker har vi syv, snart åtte innbyggertorg spredt rundt i kommunen. På innbyggertorgene kan du få kommunal veiledning, få oversikt over hva som skjer i ditt nærmiljø, du kan låne lokaler og delta på arrangementer. Flere av innbyggertorgene har også bibliotek og kafé. Innbyggertorgene er åpne møteplasser for alle kommunens innbyggere. Her er alle velkomne! 

 

Få innsyn i post til og fra kommunen

Kommunens dokumenter er offentlige, hvis det ikke er taushetsbelagt eller unntatt offentlighet. Kommunens postliste er en oversikt over alle dokumenter sendt til og fra kommunen. Her kan du søke i postlisten i Asker kommune. 

Meld fra om feil og mangler

Her kan du melde inn feil og mangler som gjelder vann, avløp, renovasjon, natur og miljø, kommunens bygg og idrettsanlegg, veier og friområder. Meld i fra om feil og mangler.

Vil du ikke bruke den digitale løsningen, kan du melde inn feil på telefon 66 70 00 00.

Ved akutt behov se siden om vakt- og beredskapstelefoner.