Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Arealplaner under oppstart, til høring eller vedtatt med klagefrist

Kort fortalt

Her finner du en oversikt over planer som har varslet oppstart, lagt ut til høring eller som nylig er vedtatt.

Nederst finner du en side med planer som er under arbeid, men som ikke ligger ute til høring. 

 

Her finner du en forklaring på hvordan du finner frem til bestemmelser og annen planinformasjon i Asker-kart.

Varsel om oppstart

Her ser du oversikten over arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner som er varslet igangsatt av kommunen eller en privat forslagsstiller. Du har mulighet for å gi innspill til planarbeidet. Klikk på den enkelte plan for mer informasjon. 

Planene nedenfor fjernes når frist for uttalelse er utløpt. Dersom det ikke ligger noe under her,  betyr det at det for tiden ikke er noen planer som er varlset igangsatt.

Høring av planforslag

Listen inneholder forslag til arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner  utvalg for plan og byggesak/formannskapet har vedtatt lagt ut  på offentlig ettersyn/høring. Du har mulighet til å gi innspill til planforslagene. (Klikk på den enkelte plan for mer informasjon.)

Planene nedenfor fjernes når frist for uttalelse er utløpt. Dersom det ikke ligger noe under her,  betyr det at det for tiden ikke er noen planer på høring.

Nylig vedtatte planer

Dette er arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner som er vedtatt av kommunestyret, og som det er klagefrist på. 

Planene nedenfor fjernes når klagefristen er utløpt. Dersom det ikke ligger noe under her,  betyr det at det for tiden ikke er noen vedtatte planer med klagefrist. 

Annet pågående planarbeid

Se egen side med planer som er under arbeid, men som for tiden ikke ligger ute på høring.