Saker fra kommunestyremøtet 15. mai

Kommunestyret hadde et langt møte tirsdag kveld med debatt om blant annet tilstanden i Askers skoler og barnehager, den kulturelle skolesekken, Solli skiarena og politisk struktur i nye Asker.

Politiske møter denne uken

Her får du en oversikt over politiske møter i Asker kommune denne uken. Alle møtene er åpne for publikum og foregår i Asker rådhus.

Saker fra kommunestyret 17. april 2018

I tillegg til reguleringsplan for Brønnøya og kommunedelplan Vann, behandlet kommunestyret blant annet sak om brukerundersøkelser, klima og energi, frivilligsentral på Holmen og forskrift for ferdsel på sjøen.

Godt - og nok - vann til Askers innbyggere

Kommunedelplan vann 2018 – 2029, ble tirsdag vedtatt av Kommunestyret. Planen handler om vannforsyning, spillvannshåndtering (kloakk), overvannshåndtering, vannmiljø (vannkvalitet i vassdrag) og damsikkerhet i Asker.

Mot en løsning for Brønnøya

Etter en lang prosess for å få på plass en ny områdereguleringsplan for Brønnøya, vedtok kommunestyret tirsdag kveld at arbeidet med ny reguleringsplan avsluttes. Det betyr at det er reguleringsplanen fra 28. juni 1995 som fortsatt gjelder for Brønnøya.

Ny milepæl nådd for Føyka/Elvely-utviklingen

Fylkesmannen har vurdert klage fra Asker Elveforum og Naturvernforbundet i Asker i forbindelse med Føyka/Elvely-utviklingen. Klagen nådde ikke fram og kommunestyrets vedtak fra mai 2017 blir dermed stående.