Statsbudsjett: Glad for samferdselssatsing

- Vi er svært glad for at regjeringen med dette budsjettet satser på svært viktige samferdselstiltak i vår region - blant annet E16, E18, Fornebu-bane og jernbane, sa ordfører i Asker, Lene Conradi, da statsbudsjettet ble lagt fram torsdag 6.oktober.

Friplass i SFO for barn i mottak

- Barn bosatt i statlige flyktningmottak i Asker og som har fått oppholdstillatelse, vil nå få mulighet til å delta i skolefritidsordningen på lik linje med andre barn. Friplass i SFO vil kunne virke sosialt og økonomisk utjevnende og bidra til å dempe forskjeller, sier ordfører Lene Conradi.

Tre nye rundturer åpnet

Fredag 10. juni avduket ordfører Lene Conradi og styreleder i Asker Turlag, Gabriel Lund, hovedskiltet for tre rundturer med utgangspunkt i Asker sentrum.

Samarbeidsavtale om Øvre Sem

Torsdag 12. mai signerte Asker kommune og Olavsgaard Eiendom AS samarbeidsavtale for Øvre Sem. Med avtalen legges det opp til salg av omtrent 32 dekar av de totalt 360 dekarene som ligger til eiendommen.

Inkludering og mangfold i Asker kommune

- Arbeidet med inkludering og mangfold er et langsiktig arbeid som dreier seg om å legge til rette for en samfunnsutvikling der alle opplever å delta i fellesskapet, og der alle har like muligheter, rettigheter og plikter, sier ordfører Lene Conradi.

Askerkonferansen - Ungdommene inntok rådhuset

Askerkonferansen ble arrangert i Asker rådhus 8.-9. mars 2016. Ungdom fra Asker, Bærum, Hurum og Røyken fikk i oppdrag å utarbeide et dokument med resolusjoner som uttrykker hva som er ungdommenes behov. Dokumentet er nå overlevert de folkevalgte.