Friplass i SFO for barn i mottak

- Barn bosatt i statlige flyktningmottak i Asker og som har fått oppholdstillatelse, vil nå få mulighet til å delta i skolefritidsordningen på lik linje med andre barn. Friplass i SFO vil kunne virke sosialt og økonomisk utjevnende og bidra til å dempe forskjeller, sier ordfører Lene Conradi.