Oppfølging av De unges kommunestyre

De unges kommunestyre i Asker består av 54 elever, og har møte to ganger i året; et temamøte på høsten og et bevilgningsmøte på våren. Det er satt av 300 000 kroner som DUK kan bruke på ulike tiltak til beste for ungdommene i kommunen. Fra 2003 – 2017 er 58 av 67 vedtak gjennomført helt eller delvis.