Her får du en oversikt over politiske møter i Asker kommune denne uken. Alle møtene er åpne for publikum og foregår i Asker rådhus.

Politiske møter i Asker - uke 21

Onsdag 23. mai kl. 18.00

Møte i klageutvalget

Asker rådhus