Her er en oversikt over politiske møter i Asker kommune. Noen av møtene er felles for Asker, Røyken og Hurum. Se oversikten under for informasjon om tid og sted. Alle møtene er åpne for publikum.

Uke 25

Tirsdag 18. juni

Kl. 18.00: Møte i formannskapet

Sted: Asker rådhus

Rådhuset 13. mai 2019.jpg