Her er en oversikt over politiske møter i Asker kommune. Alle møtene er åpne for publikum og foregår i Asker rådhus.

Tirsdag 25. september

Møte komité for oppvekst kl. 18.00

Onsdag 26. september 

Møte i komité for helse og omsorg kl. 18.00

Møte i bygningsrådet kl. 18.00

Torsdag 27. september

Møte i komité for teknikk, kultur og fritid kl. 18.00

Asker rådhus