Her er en oversikt over politiske møter i Asker kommune. Noen av møtene er felles for Asker, Røyken og Hurum. Se oversikten under for informasjon om tid og sted. Alle møtene er åpne for publikum.

Uke 17

Tirsdag 23. april

Kl. 16.00: Møte i kontrollutvalget

Sted: Asker rådhus

Kl. 18.00: Møte i formannskapet

Sted: Asker rådhus

Vårbilde Asker rådhus.jpg