Her får du en oversikt over politiske møter i Asker kommune denne uken. Alle møtene er åpne for publikum og foregår i Asker rådhus.

Politiske møter i Asker - uke 34

Tirsdag 21. august 

Møte i formannskapet kl. 18.00

Møte i komité for oppvekst kl. 18.00

Onsdag 22. august

Møte i komité for helse og omsorg kl. 18.00

Møte i bygningsrådet kl. 18.00

Møte i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne kl. 16.00

Møte i eldrerådet kl. 11.00

Torsdag 23. august

Møte i komité for teknikk kultur og fritid kl. 18.00

Møte i utvalg for plan, samferdsel og næring kl. 17.00

    Sakspapirer

Asker rådhus