Her er en oversikt over politiske møter i Asker kommune. Noen av møtene er felles for Asker, Røyken og Hurum. Se oversikten under for informasjon om tid og sted. Alle møtene er åpne for publikum.

Tirsdag 26. februar

Kl. 18.00: Møte i formannskapet 

Sted: Asker rådhus

Asker rådhus vinter.jpg