Ønsker flere eldre frivillige

I anledning "Frivillighetens år 2022" lanseres prosjektet "Aldersvennlig frivillighet".

Aldersvennlig frivillighet.jpg

I forbindelse med eldrerådets møte torsdag 13. januar var ordfører Lene Conradi og kommunedirektør Lars Bjerke tilstede for å diskutere prosjektet "Aldersvennlig frivillighet". Prosjektet er initiert av Askers eldreråd og gjennomføres i samarbeid med Asker kommune i anledning frivillighetens år. 

Les mer om frivillighetens år her

- Jeg har alltid ment at de eldre innbyggerne våre må sees på de store ressursene de er, og dette prosjektet treffer spikeren midt på hodet, sier ordføreren. 

Nye frivillige ressurser

I møtet kom eldrerådet med innspill til et felles prosjektmandat som skal følges opp gjennom 2022. Målet med prosjektet er å mobilisere yngre seniorer og utløse nye frivillige ressurser. Det skal utvikles konsepter og tilbud som testes ut i praksis, hele tiden med det overordnede målet om å skape et aldersvennlig Asker-samfunn.

- Det handler i bunn og grunn om at alle som ønsker det skal få mulighet til å bidra i samfunnet og samtidig oppleve mening i hverdagen, oppsummerer eldrerådets leder Kirsten Koht.

Godt samarbeid

Ifølge kommunedirektøren var dagens samtaler både verdifulle og inspirerende.

- Vi snakket om betydningen av godt samarbeid for å finne løsninger som fremmer deltakelse i samfunnet, aktivitet og verdiskapning. Arbeidet med digital inkludering, mobilitetsløsninger, nye møteplasser, gode kulturopplevelser og trygg og selvstendig bosituasjon er også med oss i dette prosjektet, forteller Bjerke.

Prosjektet skal jobbe videre med strategier og tiltak som kan bidra til å

  • mobilisere ressursene i samfunnet
  • tilrettelegge for frivilligheten
  • identifisere behovene
  • koble ressursene
  • skape verdier gjennom deltakelse
  • gi mening i hverdagen og tilhørighet til samfunnet