Formannskapet om Ukraina-situasjonen

Formannskapet ga tirsdag 1. mars en enstemmig uttalelse om Ukraina-situasjonen.

Flagget til Ukraina
Foto: AdobeStock

Formannskapet ga denne uttalelsen:

Formannskapet i Asker er rystet over Russlands brutale, militære angrep på Ukraina, og tar avstand fra og fordømmer Russlands aggresjon. Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og får svært dramatiske konsekvenser for befolkningen, både voksne og barn, i Ukraina.

 

UNHCR rapporterer mandag 28. februar om 500 000 mennesker på flukt fra hjem og land. Formannskapet er innstilt på å legge forholdene til rette for at flyktninger fra krigen i Ukraina kan komme til Asker, og ber kommunedirektøren om å forberede mottak av krigsflyktninger så snart nasjonale myndigheter anmoder om dette.

 

I Asker bor det både russere og ukrainere, og formannskapet oppfordrer alle innbyggere i Asker til å være inkluderende, vise solidaritet og medmenneskelighet i en svært krevende tid.

 

Mange barn – også i Asker - er nå bekymret og redde over krigen i Ukraina. Formannskapet er opptatt av at voksne må ta dette på alvor og snakke med barna, og oppfordrer barnehager og skoler til å være oppmerksomme på barnas reaksjoner på situasjonen.

 

Formannskapet ber kommunedirektøren gjennomgå kommunens beredskapsrutiner, følge opp eventuelle anmodninger fra nasjonale myndigheter, og å iverksette nødvendige tiltak for å sikre at Askers investeringsfond nå ikke har aktive investeringer i russiske interesser.

 

Formannskapet ber også kommunedirektøren om å ta initiativ til et møte med frivillige organisasjoner for å legge til rette for at kommunen og frivilligheten er koordinert og forberedt på å bidra i en mulig flyktningsituasjon.

Krisetelefoner

Hvis du er urolig for situasjonen - eller lurer på hvordan du skal snakke med barn om dette - finnes det flere krisetelefoner du kan ringe: