Forslag til nye satser for gebyrer og brukerbetalinger for 2023

Kommunedirektøren har utarbeidet forslag til nye satser for gebyrer og brukerbetalinger for 2023.

Flere av kommunens tjenester finansieres helt eller delvis gjennom gebyrer og brukerbetalinger. Adgangen til å kreve brukerbetaling er begrenset og regulert i lover og forskrifter. Fastsettelse av og endringer i nivået på kommunale betalingstjenester skal vurderes i forbindelse med den årlige behandlingen av årsbudsjettet, og inngå i oversikt over løpende inntekter i driftsbudsjettet.

Kommunedirektøren har utarbeidet forslag til nye satser for gebyrer og brukerbetalinger for 2023. Disse skal behandles i formannskapet 22. november og behandles endelig i kommunestyret den 13. desember i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2023.