Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Kort fra formannskapsmøtet 24. august

Formannskapet møttes fysisk for første gang på lang tid, tirsdag 24/8. Øvre Sems fremtid og nytt vendespor ved Asker stasjon var blant sakene som ble behandlet.

- Det var fint å endelig møtes fysisk og se hverandre i øynene igjen. Vi er fortsatt i en spesiell situasjon så lange koronapandemien pågår, men det er gledelig at vi har kommet dit at vi nå kan avholde fysiske politiske møter, sier ordfører Lene Conradi. Hun la til at hun gleder seg til at også publikum kan være til stede under møtene.

Møtet var fysisk for de folkevalgte, og tilgjengelig med direktesendt kommune-TV på nett for publikum. Møtet kan også ses i opptak.

Øvre Sems framtid

Formannskapet vedtok tirsdag å igangsette arbeidet med å klargjøre salg av deler av Øvre Sem (gnr/bnr 20/2). Asker kommune har tidligere vedtatt at hotellvirksomhet eller tilsvarende best vil kunne oppfylle kommunens mål og prinsipper for bruk av eiendommen på Øvre Sem.

Kommunedirektøren vil nå sette i gang med arbeidet. Eiendommen vil avhendes gjennom et åpent salg i markedet, og det knyttes betingelser til salget. I tillegg ønsker formannskapet at kommunen tar en dialog med Viken fylkeskommune/Ruter om et nytt busstilbud i området. Formannskapet la også vekt på at kommunen inviterer til samarbeid og samskaping med organisasjoner og naboer, og at det sikres god informasjon og medvirkning i de videre prosessene på Sem.


Protokoll for detaljer kommer snart.

Bedre fremtidig togtilbud

Formannskapet vedtok tirsdag å sende reguleringsplan for nytt vendespor Asker stasjon på høring. For å få til å øke antall tog vestover fra Oslo til Asker, må det etableres mer vendekapasitet i Asker eller vest for Asker. Hensikten med reguleringsplanen er å øke antall lokaltog fra 4 til 6 tog i timen mellom Oslo S og Asker stasjon langs Drammensbanen.

Prosjektet er en del av Jernbanedirektoratets rutemodell 2027. Det vil gi 10 minutters frekvens på lokaltogene fra Asker, Høn, Vakås, Hvalstad og Billingstad stasjon mot Oslo og Ski/Lillestrøm.

Anleggstiden for etablering av nytt vendespor er ca ett år.

Formannskapet vedtok videre at kommunedirektøren retter en henvendelse til Jernbanedirektoratet for å be om å få fremlagt en mulighetsstudie for redusert reisetid for Spikkestadbanen mellom Spikkestad og Oslo og økt frekvens.

Protokoll for detaljer kommer snart.

Grundige orienteringer

Kommuneplanens arealdel var hovedtema i en workshop for formannskapets medlemmer tirsdag formiddag i forkant av formannskapsmøtet. Kommuneplansjef Tor Arne Midtbø orienterte om planen og svarte på en rekke spørsmål fra de folkevalgte om planen og prosessen framover. Kommuneplanens arealdel planlegges vedtatt sommeren 2022.

Videre var Politiet invitert til å gi en orientering om kriminalitetsbildet og prioriteringer i vår region. Asker og Bærum brann og redning ga også en orientering om status i ABBR, og rekrutteringsprosessen for å få på plass ny brannsjef.

Kommuneoverlege Meera Grepp ga også en grundig orientering om situasjonen knyttet til koronahåndteringen, vaksinasjonsprosessen og arbeidet ved koronaklinikken.