Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Kort fra formannskapsmøtet 7. september

Gratis adgang til svømmehallene for 3. trinn, gratisparkering i Asker sentrum, og overnattingstilbud ved Elveplassen var blant sakene som formannskapet behandlet tirsdag ettermiddag.

Gratis adgang til svømmehallene

Formannskapet i Asker kommune vedtok tirsdag å utvide ordningen med gratis adgang til svømmehallene i skoleåret 2021/22 til også å omfatte elever på 3. trinn med en foresatt.

- Vi er glade for at vi med dette sikrer gratis adgang til svømmehallene for også 3. trinn, da vi vet at de har mistet mye svømmeundervisning på grunn av korona, sier ordfører Lene Conradi.

Som følge av pandemirestriksjoner er svømmeundervisning for noen barn og unge kun delvis gjennomført, eller ikke gjennomført i det hele tatt. Ordningen iverksettes straks dette praktisk lar seg gjennomføre.

Lenke til saken kommer snart

Overnattingstilbud ved Elveplassen

Formannskapet vedtok at drift av overnattingstilbud ved Elveplassen legges ut på anbud i tråd med regelverk for offentlige anskaffelser. Vedtaket innebærer også at anskaffelsen skal reserveres for ideelle aktører, da arbeidsformen til ideelle organisasjoner, basert på samarbeidet med frivillige og nærmiljø, brukermedvirkning og reinvestering av profitt i tjenesten, anses som avgjørende for kvaliteten på tilbudet som gis ved Elveplassen.

Elveplassen tilbyr midlertidige boliger for bostedsløse. Drift av overnattingstilbud ved Elveplassen ble konkurranseutsatt av Asker kommune i 2016. Konkurransen og anskaffelsen ble den gang forbeholdt ideelle aktører. Det ble inngått kontrakt med Asker kirkelige fellesråd med virkning fra 01.01.2017. Denne utløper 31.12.2021.

Lenke til saken kommer snart

2 timer gratis gateparkering i Asker sentrum

Formannskapet vedtok å innføre maks 3 timer gateparkering i Asker sentrum hvor de 2 første timene er gratis og den tredje er priset til kr. 40.- 2. Tiltaket gjelder fra 10. september 2021 til 31. desember 2021.

Vedtaket er et svar på en henvendelse Asker kommune har fått fra Asker Sentrum AS hvor de ber om endringer i parkeringsbestemmelsene for gateparkeringen i Asker sentrum. Asker Sentrum AS ber om slike kortvarige strakstiltak på grunn av utbygging og vanskelige kjøre- og parkeringsforhold.

Lenke til saken kommer snart

Høringsinnspill fra Asker til Viken fylkeskommunes samferdselsplan

Formannskapet behandlet innspill til Viken fylkeskommune sitt handlingsprogram for samferdsel 2022-2025.
Lenke til saken

Flere saker som senere skal endelig behandles i kommunestyret, ble også behandlet av formannskapet.

Orienteringer

Kommunedirektøren orienterte om NHOs kommuneNM hvor Asker kommune har klatret opp to plasser fra 13. til 11. plass.

Kommuneoverlegen orienterte om pandemisituasjonen og status i håndteringen.