Kort fra Kommunestyret tirsdag 31. januar

Felles 110-sentral for Oslo, Bærum og Asker, temaplan om psykisk helse og rus, og egenandel ved gjenvinningsstasjonene i Asker var blant sakene som ble behandlet i Kommunestyret tirsdag.

Temaplan Mestre hele livet - psykisk helse og rus

Kommunestyret vedtok tirsdag Temaplan Mestre hele livet. Planen har vært på høring og den gir retning til samfunns- og tjenesteutvikling innenfor psykisk helse, rus og avhengighet.

- Jeg er svært glad for at vi endelig har fått på plass en solid temaplan for psykisk helse og rus. Den skal legge til rette for mestring hele livet, og den vil bidra til et mer inkluderende askersamfunn, økt mestring og selvstendighet. En bærekraftig tjenesteutvikling med god kvalitet er også ett mål.

Nå blir det viktig at kommunen jobber systematisk med tiltak og prosjekter, på tvers av tjenesteområder og virksomheter. 

- Samtidig er det vel så viktig å ha en god samhandling med innbyggere, næringsliv, forskningsmiljøer, innbyggere, spesialisthelsetjenesten, samt frivillige- / interesse- og ideelle organisasjoner. Mange kan bidra og mange kan gjøre en forskjell, sier ordfører Lene Conradi. 

"Mestre hele livet" omfatter voksne (fra og med 18 år) inkludert familie- og nettverksforhold.

Når det gjelder psykisk helse og rus blant barn og unge, vil en egen «Temaplan for Oppvekst» ivareta de under 18 år.

Les saken og se opptak fra debatten

Kommunestyre og fylkestingsvalg 2023 - 11. september

Kommunestyret vedtok stemmekretser/valglokaler og åpningstider for Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, og valgte å opprettholde valglokaler ved Frydenlund, Sydskogen og Holmsbu.

Se egen nettside for valginformasjon

Samtlige stemmelokaler vil holde åpent fra kl. 09.00 til kl. 21.00.

Les saken og se opptak fra debatten

Egenandel ved bruk av gjenvinningsstasjonene i Asker kommune

Kommunestyret vedtok å innføre et ekspedisjonsgebyr på Follestad på kr 65 ved levering av avfall. Det betyr at det vil være likt ekspedisjonsgebyr på begge gjenvinningsstasjonene - både Yggeset og Follestad.

Kommunestyret ba samtidig kommunedirektøren kommer tilbake med sak om gebyrer på gjenvinningsstasjonene etter likhetsprinsippet basert på vekt, når løsning er klart for dette.

Kommunedirektøren skal også utrede videre gebyrordninger i tråd med nasjonale føringer («Pay-as-you-throw») på gjenvinningsstasjonene utredes videre.

Øvrige gebyrer for husholdningsavfall ble også vedtatt. 

Les saken og se opptak fra debatten

Felles 110-sentral mellom Oslo kommune, Asker kommune og Bærum kommune

Kommunestyret vedtok en revidert vertskommuneavtale for en felles 110-sentral mellom Oslo, Bærum og Asker kommuner. Kommunestyret har med dette vedtatt at nødvendig ansvar og myndighet er delegert til Oslo kommune. Dette gjelder ansvar og myndighet knyttet til nødalarmsentral for mottak av meldinger og branner og andre ulykker, jamfør lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker mm § 16.

Deltakelse i en bestemt felles 110-sentral er pålagt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Asker kommune og Bærum kommune har hatt felles drøftinger av saken, samt utarbeidet et felles forslag til vedtak.

Les saken og se opptak fra debatten