Ordfører Lene Conradi og utvalgsleder Elisabeth Holter-Schøyen med avisinnlegg om sirkulærøkonomi

Lene Conradi og Elisabeth Holter-Schøyen

I forbindelse med at Den Store Sirkulærkonferansen ble arrangert i Asker 24. og 25. mai, har ordfører Lene Conradi og leder for utvalg for samfunnstjenester Elisabeth Holter-Schøyen skrevet et innlegg som sto på trykk i Budstikka og i Røyken og Hurums Avis. Her kan du lese innlegget