Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Lene Conradi ordfører i nye Asker

Lene Conradi ble i konstituerende kommunestyremøtet 15. oktober 2019 valgt til ordfører for nye Asker kommune og Monica Vee Bratlie ble valgt til varaordfører.

Ordfører Lene Conradi
Her er den nyvalgte ordfører Lene Conradi påført det flotte ordførerkjedet, som ble presentert i forbindelse med det historiske første kommunestyremøtet i nye Asker kommune tirsdag 15. oktober.

- Tusen takk for tilliten. Å være den som skal lede en ny kommunes aller første kommunestyreperiode føles som et stort ansvar. Tillit skapes gjennom den måten vi jobber på, med gjensidig respekt for hverandres synspunkter, på tvers av saker og på tvers av partigrenser, med et felles mål om å gjøre vårt beste for askersamfunnet - og å være vårt ansvar bevisst, sa nyvalgt ordfører Lene Conradi etter at hun ble valgt til ordfører for nye Asker.

I Kommunestyre - og fylkestingsvalget 9. september 2019 ble 55 representanter valgt til nye Askers kommunestyre. Tirsdag 15. oktober ble det nye kommunestyret konstituert, og både ordfører og varaordfører, samt medlemmer og varamedlemmer til formannskapet og de ulike hovedutvalgene ble valgt.

- Det er nå jobben starter, og jeg vil gjøre mitt aller beste for at vårt kollegium skal fremstå med troverdighet, ha gode prosesser der vi bryner oss på hverandre med god meningsutveksling, og der vedtak gjøres basert på grundig kunnskapsbasert saksgrunnlag, understreket den nye ordføreren.

Varaordfører Bratli
Monica Vee Bratlie ble valgt til varaordfører for den nye kommunen i møtet 15. oktober.

 

Takk til alle som bidrar i arbeidet

Conradi benyttet også anledningen til å takke alle de som på ulike måter har lagt ned et stort arbeid for å forberede en helt ny kommune, og som har bidratt til å skape et godt utgangspunkt.

- Takk til de mange tusen ansatte i våre tre kommuner som har vært med på ferden og tålt omstilling og mye dobbeltarbeid, alle de folkevalgte som har vært involvert i tre kommunestyrer og mange ulike arbeidsutvalg, og ikke minst fellesnemnda som ved dette møtet avslutter sitt over tre år lange oppdrag, sa hun.

Fortsatt behov for samarbeid

Hun understreket også betydningen av samarbeide på tvers av partigrenser og takket spesielt fellesnemndas nestleder Ivar Granum:

- Vi har stått samme om forberedelsene, men vet inderlig godt at den store jobben begynner først nå. Jeg er overbevist om at vi ved viktige milepæler fortsatt vil samarbeid godt, om enn i andre roller. For det store arbeidet vi har foran oss med å bygge en helt ny kommune, vil vi fortsatt ha behov for et konstruktivt samarbeid på tvers av alle partier, sa Conradi.