Ordfører ber Ruter på nytt om å prioritere kollektivtilbudet i Asker

Lene Conradi

I et nytt brev til Ruter ber ordfører Lene Conradi om at kollektivselskapet ser på en rekke utfordringer knyttet til kollektivtilbudet i Asker kommune. Hun sier samtidig at kommunen gjerne samarbeider med Ruter for å finne løsninger.

Hun trekker særlig frem takst- og sonesystemet, mangelfullt tilbringersystem til tog og hurtigbåt og generelt dårlig tilbud flere steder i kommunen. 

- Det er veldig forståelig at mange i Asker opplever at bil er eneste reelle alternativ. Det er synd når de kanskje hadde ønsket å bruke kollektivt mer, enten til og fra jobb eller på fritiden. Jeg er også redd for at utfordringene bidrar til å gi kollektivtrafikken et dårlig omdømme som det kan være vanskelig å bygge opp igjen. Dette er alvorlig fordi det hinder en positiv utvikling for både mennesker og miljø, sier ordføreren.