Møte i valgstyret

Ekstraordinært møte i valgstyret 12. oktober overføres i samme sending som møte i formannskapet. Møtet starter 08.30.