Fredag 10. juni kl 11.00 avduker Lene Conradi og styreleder i Asker Turlag Gabriel Lund hovedskiltet for tre rundturer med utgangspunkt i Asker sentrum.

Det blir fellestur på Haugbo-runden sammen med 5. trinn på Jansløkka skole, oppgaver underveis og popcorn, musikk og orientering om Prinsehaugen.

Fredag 10. juni åpner:

  1. Haugbo-runden fra Asker sentrum til Prinsehaugen ved Asker Prestegård og ned til Asker Rådhus
  2. Solvang-runden fra sentrum via Føyka og langs løypa ved Solvang og ned til sentrum via Askerelva
  3. Risenga-runden fra sentrum via Bondi, Leikvoll og Fusdal og tilbake til sentrum.

Del av det nasjonale Turskiltprosjektet

De tre rundturene er en del av det nasjonale Turskiltprosjektet som DNT (Den Norske Turistforening), Gjensidigestiftelsen og Fylkeskommunene samarbeider om. Målet er å stimulere til aktivitet og gjøre innbyggere og tilreisende kjent med turmulighetene i lokalmiljøet i Asker. Så langt er 10 rundturer etablert.

Prosjektet er en del av partnerskapsavtalen for folkehelse mellom DNT og Asker kommune, den første avtalen av dette slaget som ble inngått mellom DNT og en kommune.

Målet er at alle innbyggere i Asker ikke skal ha lenger enn 250 meter til en tursti. På skisseblokken ligger 20 rundturer totalt. En dyktig dugnadsgjeng i Asker Turlag står sammen med kommune, for tilrettelegging og merking av rutene. Bli gjerne med på det videre arbeidet!

Kart med nærmere info om de ulike turene finner du på kommunens nettsider. og på Ut.no 

Prosjektleder hos Asker Turlag er Randi Larsen. Jan Martin Larsen har hatt hovedansvar for planlegging av turforslagene, mens Heidi Kristine Syrdahl Rustand er ansvarlig hos Asker kommune.

Program

11.00 Avduking av hovedskiltet

  • v/ordfører Lene Conradi
  • Asker Turlag v/styreleder Gabriel Lund
  • Gjensidige stiftelsens turskiltprosjekt v/Bjørn Egil Hansen

11.20 Tur langs Haugbo-runden
12.00 Pinnebrød og kaffe ved Prinsehaugen

  • Prinsehaugens historie v/John Rudolf Hanevold
  • Asker kulturskole underholder

12.40 Tur tilbake via Askergårdene

  • v/Jan Martin Larsen, Asker Turlag

13.00 Slutt