Kommunestyremøtet 14. juni hadde sak om Årsberetning og regnskap 2015 og Årsrapport for 2015 til behandling. Årsrapporten ble tatt til orientering, og Årsberetning og regnskap ble vedtatt.

Disse dokumentene foreligger digitalt for første gang, og finnes på nettsidene våre under disse lenkene: