Tirsdag 8. og onsdag 9. mars går Askerkonferansen av stabelen i Asker rådhus. Engasjerte ungdommer i Asker, Bærum, Røyken og Hurum i alderen 16-26 år møtes til diskusjoner, temaverksted og lærerike foredrag.

Målet med konferansen er at den skal være en demokratisk involveringsarena for ungdom. På konferansen vil ungdommene diskutere og fremme hvilke behov og ønsker de har for stedet der de vokser opp.

Kommunesammenslåing

Kommunene Asker, Bærum, Røyken og Hurum er i disse dager i dialog for å undersøke muligheten for eventuelle kommunesammenslåinger. De folkevalgte i kommunene må fatte vedtak om framtidens kommunegrenser innen sommeren 2016. I den forbindelse har kommunene lagt opp til en innbyggerinvolvering hvor ungdom er en sentral målgruppe.

Resolusjoner til de folkevalgte

På konferansen vil ungdommene, gjennom gruppearbeid og diskusjoner, utarbeide resolusjoner som skal overrekkes til de folkevalgte i kommunene Asker, Bærum, Røyken og Hurum, som et viktig bidrag i spørsmålet om kommunesammenslåing. I tillegg vil ungdommene også få høre relevante innlegg fra personer med erfaring fra politikk, organisasjonsliv og næringsliv

Temaene for diskusjoner på konferansen er:

  • Deltakelse og involvering
  • Nærmiljø og tilhørighet
  • Oppvekst
  • Miljø og transport

Program

Dag 1

09:00 Ordføreren ønsker velkommen

Innledning av ordfører Lene Conradi.

09:15 Hva skaper et godt nærmiljø for ungdom?

Gyrid Mangersnes om hvordan fremtidens kommune kan se ut.

09:45 Innledning til og workshops om de fire temaene

Innledning til konferansens fire temaer:

- Oppvekst v/ Kai Erik Lund
- Nærmiljø og tilhørighet v/ Claire Jordan
- Miljø og transport v/ Sebastian Einar Røkholdt
- Deltakelse og involvering / Stian Seland

Gruppearbeid der alle gruppene blir bedre kjent og jobber med de ulike temaene.

10:00 Hilsen fra ordførerne fra Asker, Bærum, Hurum og Røyken

12:00 Lunsj

13:15 Hva kan vi få til sammen?

Foredrag med rådmann i Brønnøy og tidligere toppsjef i TV Norge, Pål Trælvik, om hva kommuner kan få til og hvordan få det til.

14:00 Diskusjonsgruppe

Gruppearbeid der vi jobber med utfordringer og muligheter til de ulike temaene.

15:30 Hvordan kan ungdommer påvirke?

Maria Sanner forteller om hvordan man kan påvirke politiske prosesser som ung og skape gjennomslag for sine hjertesaker.

16:00 Tapas og quiz med Markus Neby fra P3morgen

19:00 Programmet avsluttes for dagen

Dag 2

09:00 En politikers guide til politikken

Stortingsrepresentant Henrik Asheim gir oss et innblikk bak kulissene i politikken og gir sine beste råd til dem som vil påvirke.

10:00 Resolusjonsverksted

Deltagerne samles i grupper for å lage en resolusjon fra hvert av temaene.

11:45 Resolusjonene overrekkes til politikerne

12:00 Lunsj og vel hjem v/ ordfører i Asker, Lene W. Conradi