Tirsdag 5. april møttes De unges kommunestyre for å fordele 300.000 kroner på en rekke foreslåtte tiltak. Felles aktivitetsdag for asylmottakene og skolene fikk størst oppslutning blant representantene.

Se video fra De unges kommunestyre.

Ordfører Lene W. Conradi talte 51 representanter i kommunestyresalen under oppropet tirsdag morgen.

De unges kommunestyre

Etter å ha godkjent protokollen fra forrige møte sto sak om opprettelse av kommunalt elevråd på dagsorden. De unges kommunestyre valgte her å følge rådmannens innstilling om å støtte forslaget.

Deretter fulgte møtets "hovedsak"; fordeling av 300 000 kroner på innsendte bevilgningsforslag. Før møtet var 16 bevilgningsforslag og 6 oversendelsesforslag innsendt. Forslagene ble presentert i tur og orden, før det ble åpnet for debatt og avstemning.

Resultatet av avstemningen

Etter debatten ble 11 av forslagene lagt frem for avstemning. Her fikk de ulike sonene prioritere fem forslag. Forslag som ble satt opp som 1. prioritet fikk 10 poeng, 2. prioritet fikk 7, 3. prioritet fikk 5, 4. prioritet fikk 3, og 5. prioritet fikk 1 poeng.

Følgende tiltak ble prioritert av De unges kommunestyre:

  1. Med 57 poeng fra avstemningen ble det vedtatt å bruke 77.000 kroner på felles aktivitetsdag for skoler og asylmottak (foreslått av Landøya, Vollen og Risenga)
  2. 30 avstemningspoeng, og 80.000 kroner, gikk til skidag i Vardåsen for 8. trinn på tvers av sonene (foreslått av Hovedgården)
  3. 27 avstemningspoeng og 60.000 kroner til fire skiftebåser på Hvalstrand (foreslått av Risenga)
  4. 22 avstemningspoeng og 90.000 kroner til utkikkskikkerter på Skaugumsåsen, Vardåsen og Bergsåsen (foreslått av Solvang).

Summert utgjør dette 307.000 kroner til gode formål. Overskridelsen på 7.000 kroner godtgjøres av ordfører.