Tirsdag 28. mars samles De unges kommunestyre til bevilgningsmøte i Asker rådhus. Møtet starter kl. 09.00. Du kan følge møtet som publikum i kommunestyresalen - eller på nett.

De unges kommunestyre møtes 28. mars til bevilgningsmøte i Asker rådhus. Her fra tilsvarende møte i fjor.
Tirsdag 28. mars samles De unges kommunestyre til bevilgningsmøte i Asker rådhus. Bildet er fra tilsvarende møte i 2016.

Skal fordele 300.000 kroner

To saker står på agendaen. Først skal De unges kommunestyre godkjenne protokollen fra sitt forrige møte som ble avholdt 22. november 2016. Deretter skal hovedsaken "Bevilgninger vår 2017" behandles, noe som innebærer å fordele kr. 300.000 på gode tiltak.

Mange gode forslag

Medlemmene er organisert i skolesoner og har i forkant av møtet sendt inn totalt 14 bevilgningsforslag og 5 oversendelsesforslag. Blant forslagene er informasjonsapp for barn og ungdom, finansiering av sosial aktiviteter, innkjøp av utstyr og fasiliteter og bedre universell utforming av skolegårder på nye skoler.

Sonene har fem minutter hver til disposisjon for å presentere og argumentere for sine forslag, før det blir åpnet for debatt og endelig votering.

Åpent for publikum - og direkte på nett

Møtene i De unges kommunestyre er åpne for publikum - både i kommunestyresalen og gjennom direktesending på internett. Møtestart 28. mars er kl. 09.00.

Mer informasjon og sakspapirer til møtet finner du her: