Tirsdag 10. april var De unges kommunestyre (DUK) samlet til bevilgningsmøte i Asker rådhus. En rekke gode forslag var sendt inn på forhånd, og forslaget om oppgradering av Holmenskjæret og Gjellumstranda fikk størst oppslutning.

Det var fullt i salen og kø på talerstolen under møtet i De unges kommunestyre tirsdag 10. april.

Fem gode tiltak ble vedtatt

De unges kommunestyre hadde 300 000 kroner til rådighet. Samlet har de fem tiltakene en budsjettert kostnad på kr 304 100. Ordfører Lene Conradi valgte derfor å benytte seg av sin fullmakt og dekker overskridelsen på kr 4 100.

Totalt fem tiltak ble vedtatt, og listen over vedtatte DUK-tiltak 2018 ser slik ut:

  • Oppgradering av Holmenskjæret og Gjellumstranda (kr 140 000)
  • Sommerkonsert i Asker sentrum (kr 50 000)
  • Selvforsvarskurs for jenter i 10. trinn (kr 100 000)
  • Minihockey-mål på Risenga (kr 9 700)
  • Ballaktiviteter på Holmenskjæret (kr 4 400)

Stor aktivitet i rådhusets første etasje

Rådhusets foajé var svært travel store deler av tirsdagen. En viktig del av bevilgningsmøtet handler nemlig om å overbevise sine DUK-kolleger om hvilke foreslåtte tiltak som bør vedtas. Påvirkningsarbeidet ble utøvd med stort engasjement, og ordfører Lene Conradi var blant dem som lot seg begeistre.

Representantene i De unges kommunestyre brukte tiden sin godt i Asker rådhus under bevilgningsmøtet tirsdag 10. april. Skolesonene hadde forberedt både stands og taler for å overbevise de andre representantene om å stemme på forslagene sine. Ordfører Lene Conradi fulgte nøye med!

20-årsjubileum

I 2018 fyller DUK 20 år! Jubileet ble tirsdag feiret med både kake og tilbakeblikk på tidligere DUK-vedtak. Visste du for eksempel at ungdomskafeen Radar er et resultat av DUKs vedtak i det aller første møtet i 1998?

DUK fyller 20 år i år!