De unges kommunestyre (DUK) var samlet til møte tirsdag 21. november. Det ble fattet gode vedtak og gitt konkrete råd under behandlingen av Ungdata-undersøkelsen og FNs bærekraftsmål.

Temamøte i DUK 21. november 2017
Temamøte i DUK 21. november 2017

Elevene på ungdomsskolene og de videregående skolene i Asker har svart på Ungdata-undersøkelsen både i 2014 og i 2017. Elevene på 5.-7. trinn fikk i år sin egen undersøkelse – Ungdata junior.

Disse undersøkelsene viser hvordan barn og unge opplever sin hverdag – hvordan de har det og hvordan de lever, hvordan de opplever skole, fritid, familie og aktiviteter.

Ba om råd

De voksne som arbeider med barn og ungdom i Asker skal bruke svarene for å vite enda bedre hva barn og ungdom trenger.

– Nå trenger vi råd fra barna og de unge selv. Hva skal vi gjøre med resultatene? spurte rådgiver Lars Sjøløkken.

De unges kommunestyre (DUK) kom med disse innspillene:

  • Helsesøster må være tilgjengelig på alle skoler hver dag. Helsesøster må undervise elevene om psykisk helse. Skolene må samarbeide med helsesøster slik at lærerne blir mer fortrolige i sine møter med barn og unge med utfordringer.
  • Ungdomsmiljøet i Asker sentrum må forbedres. Flere vektere må ansettes for å få vekk kjøp og salg av narkotika i kulturhuset.

FNs bærekraftsmål til skolene

De unges kommunestyre ber i et vedtak om at rektorene lager et undervisningsopplegg om FNs bærekraftsmål på alle trinn i Asker.

Den nye Asker kommune skal bruke FNs bærekraftsmål som grunnlag for planer, og hvordan tilbudene i kommunen skal være. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringer innen 2030.

Bærekraftsmålene skal sikre at vi tar vare på miljøet samtidig som at alle mennesker skal ha mulighet for et godt liv.

17 mål – en felles framtid

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Over syv millioner mennesker fra hele verden har kommet med innspill gjennom en spørreundersøkelse.

Målene fungerer som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.